Propozície Oščadnícky Medvedík

LYŽIARSKY KLUB SNOWPARADISE VEĽKÁ RAČA OŠČADNICA

   

Verejné preteky Oščadnícky Medvedík -predžiactvo a žiactvo 18.februára 2011

   
I. Všeobecné ustanovenia
   
Usporiadateľ: LK Snowparadise Veľká Rača
Technické zabezpečenie: LK Snowparadise Veľká Rača, Park Snow Veľká Rača
Prihlášky: Lyžiarsky klub Snowparadise, Dedovka40, 02301 Oščadnica
email:deem@deem.sk , tel:0903-384730
Termín prihlášok do 17.2.2011 do 17.00 hod.
Dodatočné prihlášky 18.2.2011 7.00-8.30 hod. v Bufete u Medveďa.
Prezentácia a losovanie: Bufet u Medveďa 17.2.2011 17.00
Dodatočné prihlášky 18.2.2011 7.00-8.30 hod.
Výdaj štartovných čísiel: Pri prezentácii
Kontaktná osoba: Peter Harvan 0918 188 253
Zdravotná služba: Zabezpečuje Park Snow Veľká Rača
Ceny: Prví šiesti v každej kategórii budú odmenení, a každý pretekár dostane upomienkový darček
Upozornenie: Pretekári a ostatní   účastníci pretekov sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo . Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v programe. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a preteku.
   

II. Technické ustanovenia

   
Predpis: Preteká sa podľa súťažného poriadku SLZ na sezónu 2010/2011. Pretek sa ide na dve kolá, prvé kolo štartujú dáma, druhé kolo štartujú muži .
Disciplína: Obrovský slalom.
Trať : Košariská I, vrchná časť Štart: Buk pri BLV /kotva/ Cieľ: Bufet Snežienka
   
Kategórie: Baby chlapci, dievčatá- roč. 2004 a mladší
Mladší predžiaci, predžiačky- roč. 2002 - 2003
Starší predžiaci, predžiačky - roč. 2000 – 2001
Mladší žiaci, mladšie žiačky- roč. 1998 - 1999
starší žiaci, staršie žiačky – roč. 1996 – 1997
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčenia niektorých kategórií pri malej účasti pretekárov.
Štartovné: 15 € vrátane celodenného lístka na vleky
Záloha za štartovné číslo: 10 €
Celodenný lístok : V rámci štartovného celodenný lístok v cene
Protesty: Podľa pravidiel SP SLZ doložené vkladom 10 €
   

III. Časový program

Štvrtok 17.2.2011 Prezentácia a losovanie 17.00
Piatok 18.2.2011 Prezentácia 7.00-8.30 hod.
Prehliadka trate :9.30
Štart:10.00 hod.
Poradie štartujúcich: 1. Baby dievčatá
2. Baby chlapci
3.Mladšie predžiačky
4. Mladší predžiaci
5. Staršie predžiačky
6.Starší predžiaci
7. Mladšie žiačky
8. Mladší žiaci
9. Staršie žiačky
10. Starší žiaci
Vyhlásenie výsledkov: 60 minút po skončení pretekov v priestore Bufetu u Medveďa
Organizačný výbor: Predseda OV: Harvan Peter
Riaditeľ pretekov : Šobich Tibor
Veliteľ trate: Miartuš Tomáš
Veliteľ bránkových rozhodcov: Bugáň Peter
Časomiera: Weck Ľudovít  ALGE TDC 4000
Hospodár: Sudeková Dagmar