Družstvo pretekárov

Žiaci

 Denisa Veliká 1996 Matej Kuhajdík 1997  Viktor Mikovčák 1997  Adam Kuhajdík 1998
Matúš Šíma 1999  Martin Sudek 1998  Alžbetka Šobichová 1999 Peter Večeřa1998
         Pavol Konečný 1999Vladimír Kubala 1999
   

Predžiaci

LIchnerovaLichnerová Linda 2000 HraskoHraško Patrik 2002 KompisKompiš Martin 2002 SobichovaŠobichová Alexandra 2002
       
HomolovaHomolová Henrieta 2002 GanovaGaňová Alexandra 2002 MiartusovaMiartušová Silvia 2003 KOcurkovaKocúrková Barbara203
       
PolacekPoláček Matej 2004 HraskoHraško Richard 2004 VulganovaVulganová Vaneska 2006 MiartusMiartuš Samko 2005
       
RebrosovaRebrošová Eliška 2005
VáňováVáňová Lucka 2003